Benchmark Ziekenhuizen

Hoe verhoudt de omvang van de ondersteuning binnen uw ziekenhuis zich tot die van uw primair proces? Welke omvang is realistisch, ook gezien de ontwikkelingen rondom Zorg Op de Juiste Plek? Is de ondersteuning van uw ziekenhuis flexibel genoeg om in te spelen op het krimpende primair proces? Deelname aan de Benchmark Ziekenhuizen biedt inzicht in uw eigen verbeterpotentieel en laat zien aan welke ‘knoppen’ u kunt draaien om een wendbare organisatie te creëren.

Met de Benchmark Ziekenhuizen krijgt u inzichtelijk hoe de omvang van de ondersteuning in uw ziekenhuis zich verhoudt tot die binnen andere ziekenhuizen. Zo krijgt u op gedetailleerd niveau vergelijkingsinformatie over de ondersteuning en inzicht in uw eigen verbeterpotentieel. We laten zien waar welke keuzes en omstandigheden leiden tot afwijkingen. Denk hierbij aan de traditionele stafafdelingen zoals F&C en P&O, maar ook ondersteuning binnen het primair proces, zoals van medisch secretaresses en poli-/doktersassistenten.

Waarom meedoen aan de Benchmark Ziekenhuizen?

  • Het is de best gevalideerde ziekenhuisbenchmark van Nederland. Onze adviseurs verdiepen zich in de materie om zeker te zijn dat er appels met appels vergeleken worden. Zo weet u zeker dat uw data én die van de referentiegroep kloppen en doen we recht aan de specifieke situaties en nuanceringen van uw ziekenhuis.
  • Gedetailleerd inzicht in de ondersteuning, zowel centraal als decentraal, uitgesplitst naar 104 verschillende rubrieken.
  • Managers of leidinggevenden van uw ziekenhuis worden tijdens het gehele proces betrokken. Dit zorgt voor herkenbare en gedragen cijfers. Verbetertrajecten die tot stand komen op basis van de resultaten, komen daardoor beter van de grond.
  • Individuele rapportage met concrete aanbevelingen voor het integraal verbeteren van uw bedrijfsvoering.
  • Presentatie bij u op locatie waarin onze adviseurs de uitkomsten en aandachtspunten voor uw organisatie toelichten.
  • Persoonlijke ondersteuning door onze adviseurs tijdens het gehele traject.

Meer informatie?

Meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs en planning kunt u vinden op www.berenschot.nl/benchmarkziekenhuizen of neem contact op met Rika van Scherrenburg.