Benchmark Ziekenhuizen

Hoe verhoudt de overhead binnen uw ziekenhuis zich tot uw primair proces? Wat is een realistische omvang van de overhead? En wat zijn de ‘knoppen’ om daadwerkelijk aan te draaien?

Met de Benchmark Ziekenhuizen krijgt u glashelder in kaart hoe de overhead, het primair proces en de productiviteit van uw ziekenhuis zich verhouden tot die binnen andere ziekenhuizen. Zo krijgt u op gedetailleerd niveau vergelijkingsinformatie en inzicht in uw eigen verbeterpotentieel.

Bij de Benchmark Ziekenhuizen vergelijken we uw organisatie anoniem met ziekenhuizen met vergelijkbare kenmerken. We laten zien waar welke keuzes en omstandigheden leiden tot afwijkingen.

Omdat de focus op de overhead ligt, wordt het voor u mogelijk om onderbouwd en effectief te sturen op uw bedrijfsvoering. Onze definities en cijfers op het gebied van overhead zijn de meest gerefereerde, vormen de basis van diverse publicaties en worden landelijk als richtlijn gezien.

Waarom meedoen aan de Benchmark Ziekenhuizen?

  • De best gevalideerde ziekenhuisbenchmark van Nederland. Onze adviseurs verdiepen zich in de materie om zeker te zijn dat er appels met appels vergeleken worden. Zo weet u zeker dat uw data én die van de referentiegroep kloppen en doen we recht aan de specifieke situaties en nuanceringen van uw ziekenhuis;
  • De enige benchmark die u gedetailleerd inzicht geeft in de overhead, het primaire proces en de productiviteit op 104 verschillende rubrieken;
  • Wij nemen u de werklast uit handen. Het aanleveren van een uitdraai van uw salaris- of personeelsadministratie en de exploitatie is voldoende;

  • Duiding van uw uitkomsten door uw formatie en kosten in verband te brengen met werklastbepalende factoren. U krijgt in de individuele rapportage concrete aanbevelingen voor het integraal verbeteren van uw bedrijfsvoering;
  • Een presentatie bij u op locatie waarin uw uitkomsten en aandachtspunten door onze adviseurs worden toegelicht;
  • Persoonlijke ondersteuning door onze adviseurs tijdens het gehele traject.

Meer informatie?

Meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs en planning kunt u vinden op www.berenschot.nl/benchmarkziekenhuizen of neem contact op met Philippe Sprenger of Rika van Scherrenburg.