Benchmark Ziekenhuizen

Overhead: wat is genoeg en wat is teveel? En wat zijn de ‘knoppen’ om daadwerkelijk aan te draaien? Wilt u sturen op deze indicatoren? De Benchmark Ziekenhuizen van Berenschot levert u de relevante informatie.

De  Benchmark Ziekenhuizen van Berenschot is de enige benchmark in Nederland die voor u glashelder en gedetailleerd in kaart brengt hoe de overhead, het primaire proces en de productiviteit in uw organisatie zich verhouden tot andere vergelijkbare ziekenhuizen.

We vergelijken uw organisatie anoniem met ziekenhuizen van vergelijkbare omvang. We laten zien waar en welke keuzes en omstandigheden leiden tot afwijkingen. Omdat wij de focus op overhead leggen, wordt het voor u mogelijk om onderbouwd en effectief te sturen op uw bedrijfsvoering.

Waarom meedoen aan de Benchmark Ziekenhuizen?

  • Verbeter onderbouwd en effectief uw bedrijfsvoering, door uw organisatie te vergelijken met ziekenhuizen van vergelijkbare omvang;
  • Krijg glashelder en gedetailleerd in kaart hoe de overhead, het primaire proces en de productiviteit in uw organisatie zich verhouden tot andere ziekenhuizen;
  • De definities en cijfers op het gebied van overhead in deze benchmark zijn de meest gerefereerde, de basis van diverse publicaties en worden landelijk als richtlijn gezien;
  • Anticiperend op 2020 is vanaf dit jaar gedetailleerd inzichtelijk hoeveel formatie u en uw collega’s inzetten op de verschillende functies in het primaire proces;
  • Wij nemen u de werklast uit handen. Het aanleveren van een uitdraai van uw salaris- of personeelsadministratie en exploitatie is voldoende;
  • Onze adviseurs ondersteunen het traject met verificatiegesprekken en een individueel gesprek over de uitkomsten;
  • De resultaten van onze benchmark zijn online toegankelijk;
  • Berenschot is onafhankelijk. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Meer informatie?

Meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs, planning en inschrijving kunt u vinden in deze poster of neem contact op met Philippe Sprenger of Rika van Scherrenburg.