Benchmark Sociaal Domein

Wat is de omvang van uw formatie en kosten voor de uitvoering van taken in het sociaal domein? Hoe is deze verdeeld over de verschillende werkprocessen? Hoe verhouden deze zich tot uw werklast? En welke lessen kunt u trekken uit een vergelijking met vergelijkbare gemeenten? Op deze en andere vragen geeft de Benchmark Sociaal Domein van Berenschot antwoord.

​Per 1 januari 2015 heeft u er als gemeente in het kader van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet forse takenpakketten bij gekregen. Inmiddels zijn deze wetten grotendeels ingeregeld en kijken veel gemeenten vooruit naar het realiseren van transformatiedoelen, zoals betere ondersteuning bieden met minder middelen, ondersteuningsvormen met elkaar verbinden, et cetera. In veel gemeenten is sinds kort een nieuw college aan zet, en worden stappen gemaakt in de doorontwikkeling binnen het sociaal domein. Een goed moment om inzicht te krijgen in uw uitvoeringsorganisatie, in vergelijking met andere gemeenten!

Wat biedt de Benchmark Sociaal Domein?

Benchmark Sociaal Domein is de enige benchmark die gedetailleerd inzicht geeft in de kosten en formatie voor alle taken (primair proces en overhead) binnen de Participatiewet/Wet Schuldhulpverlening, Wmo en Jeugdwet.  Daarnaast creëert de benchmark zicht op de belangrijkste werklastbepalende factoren per wettelijke taak, zodat er een solide basis van vergelijking met andere gemeenten ontstaat. Ten slotte krijgt u inzicht in hoeverre u de taken op dezelfde wijze belegd hebt als andere gemeenten, zoals de inzet van sociale wijkteams en de inzet van derden.

Lees hier de artikelen van Binnenlands Bestuur en Skipr over de Benchmark Sociaal Domein van Berenschot.

Waarom meedoen?

• Vergelijking van uw formatie met vergelijkbare gemeenten
• Inzicht in relevante werklastbepalende factoren
• Koppeling mogelijk met de Benchmark Gemeenten van Berenschot
• Duiding van het ‘verhaal achter de cijfers’, op basis van sectorkennis van Berenschot
• Diverse verdiepende producten en diensten, van beleidsonderzoeken tot organisatie-inrichtingsmodellen

Meer informatie?

Meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs, en planning? Neem contact op via benchmarksociaaldomein@berenschot.nl of 030-2916803 (secretariaat).

Klik hieronder op 'Inschrijven' om u aan te melden voor de Benchmark Sociaal Domein 2019. Inschrijven voor de reguliere benchmarkronde is mogelijk tot medio maart 2019. Daarnaast kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor maatwerkopdrachten.