Benchmark formatie en kosten Gemeenten

Hoe verhoudt uw gemeente zich in formatie en kosten ten opzichte van andere gemeenten?

Decentralisaties, veranderende wetgeving, samenwerking, in- en uitbesteding, toenemende automatisering; allerlei factoren die leiden tot een continu veranderend takenpakket. Bovendien was 2018 het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Bij veel gemeenten zien we daardoor dat er in 2019 met regelmaat vragen worden gesteld over de formatieve inzet.​ Bij welke taken zijn uw formatie en kosten passend bij uw werklastbepalende kenmerken en waar liggen de aandachtspunten? Onze benchmark helpt u deze vragen te beantwoorden en blikt samen met u vooruit.

Doordat gemeenten de laatste jaren steeds meer taken zijn gaan uitbesteden of onderbrengen in een gemeenschappelijke regeling volstaat een vergelijking van alleen uw formatie niet meer. In onze benchmark staan daarom de apparaatskosten centraal. Deze zetten we af tegen uw werklastbepalende kenmerken. Uiteraard brengen we ook uw formatie van het primaire proces en de overhead in kaart. In uw eigen online benchmarkomgeving is overzichtelijk weergegeven hoe uw primaire proces en overhead zich verhouden ten opzichte van andere gemeenten, zowel op hoofdlijnen als op detailniveau. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan onze vernieuwde benchmark.

Waarom meedoen aan de Benchmark Gemeenten?

  • De enige benchmark die gedetailleerd inzicht geeft in de kosten en formatie voor alle taken (primair proces en overhead), verdeeld over 24 primaire clusters en 11 overheadcategorieën;
  • Duiding van uw uitkomsten door uw formatie en kosten in verband te brengen met uw werklastbepalende kenmerken van uw gemeente;
  • De best gevalideerde gemeentebenchmark. Onze adviseurs verdiepen zich in uw materie om een zuivere vergelijking te garanderen. We maken hierbij gebruik van meerdere validatierondes, resulterend in uitkomsten die breed gedragen zijn in uw organisatie.
  • Een referentiegroep op maat, zo goed mogelijk passend bij uw gemeente.
  • Een presentatie bij u op locatie waarin uw uitkomsten en aandachtspunten door onze adviseurs worden toegelicht;
  • Persoonlijke ondersteuning door onze adviseurs tijdens het gehele traject.

Meer informatie?

Meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs, planning en inschrijving kunt u vinden in deze informatiebrochure of neem contact op met Bahamin Khossravi of Marly Beskers - te Selle (030-2916848 of b.khossravi@berenschot.nl / m.beskers@berenschot.nl).