ICT Benchmark Zorg

Organisaties in de langdurige zorg maken steeds meer geld vrij voor investeringen in ICT. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot minder overhead. Op het moment dat alle administratieve processen zijn geautomatiseerd, daalt namelijk het aandeel administratief personeel. De financiële besparingen die dat oplevert, overtreffen de extra ICT-kosten, zo blijkt uit onze meerjarige benchmark: sinds 2014 daalde de overhead met gemiddeld € 1,8 miljoen, terwijl de ICT-kosten met bijna € 0,4 miljoen stegen. Onze ICT-benchmark Zorg laat u zien waar u staat ten opzichte van vergelijkbare zorginstellingen.

De ICT-benchmark Zorg is vernieuwd!

Voortaan heeft u een online en interactief dashboard tot uw beschikking, waarmee u gedetailleerd uw ICT-kosten met die van collega-organisaties kunt vergelijken. De ICT-benchmark Zorg laat zien waar u staat ten opzichte van andere, vergelijkbare organisaties en brengt u in contact met collega’s met gelijkwaardige vraagstukken. Bovendien sluit deze benchmark naadloos aan bij de organisatiebrede benchmark Care van Berenschot.

De ICT-benchmark Zorg zoomt in op drie ICT-aspecten: organisatie van de ICT-functie, ICT-kosten en – last but not least – de waarde van ICT in uw organisatie. Ook vergelijkt deze benchmark de voornaamste applicaties, ECD-ontwikkelingen en e-health toepassingen bij de verschillende deelnemende organisaties. Vergelijking van alle uitkomsten biedt u gedetailleerde informatie en inzicht in uw verbeterpotentieel. Dit helpt u om te bepalen of ambitieniveau, kosten en waarde van ICT binnen uw organisatie met elkaar in balans zijn.

Waarom deelnemen aan de ICT-Benchmark Zorg?

  • Objectief inzicht in de organisatie, kosten en waarde van ICT binnen uw instelling.
  • Kwalitatieve en kwantitatieve vergelijking met andere, vergelijkbare organisaties in de zorg.
  • Leren van de meest actuele inzichten, best practices en collega-organisaties.
  • Onderbouwing en hulpmiddel bij budgettering en investeringen.
  • Uit te voeren als verdieping van de organisatiebrede benchmark Care, maar ook separaat.

Het Berenschot Benchmark Instituut staat garant voor een valide benchmarkmethodiek, zodat geborgd is dat appels met appels vergeleken worden.

Objectief, betrouwbaar en onderbouwd

Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot. Alle kennis en expertise die we de afgelopen tachtig jaar hebben opgedaan rond sectoren, branchespecifieke vraagstukken en uiteraard het benchmarken zelf, is gebundeld in het Berenschot Benchmark Instituut. Inmiddels hebben ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren deelgenomen aan benchmarks, waardoor het Berenschot Benchmark Instituut beschikt over een omvangrijke database. Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn: objectief, betrouwbaar en onderbouwd. Daarnaast is uw anonimiteit gewaarborgd en gebeurt het benchmarken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.Doelgroep en kosten

De ICT-benchmark Zorg is primair bedoeld voor eindverantwoordelijken voor ICT, informatiemanagers en managers finance & control. Daarnaast is onze ervaring dat het algemeen management van organisaties in de zorg (directie, raad van bestuur) ook geïnteresseerd is in de uitkomsten van deze benchmark. De kosten voor deelname bedragen € 4.500 exclusief btw.

Meld u nu aan!

Benieuwd hoe uw ICT zich verhoudt tot die van andere organisaties? Schrijf u dan direct in.

Eerst meer weten? Neem contact op met Dirk-Jan Schoneveld, 030-2916848 of ICTbenchmark@berenschot.nl