Benchmark Overhead Hogescholen

Hoe verhoudt de overhead van uw hogeschool zich tot die van andere hogescholen?

De benchmark van Berenschot is hét instrument voor hogescholen dat zicht en grip geeft op de overheadkosten. Sinds 2003 wordt dit onderzoek jaarlijks uitgevoerd voor de hogescholensector, waaraan inmiddels 87% van alle hogescholen in Nederland op regelmatige basis heeft deelgenomen.

Wat levert het onderzoek u op?

Uw overhead wordt glashelder en gedetailleerd in kaart gebracht. U ontvangt een uitgebreide rapportage over de omvang van uw overheadpersoneel en –kosten door de jaren heen en ten opzichte van andere hogescholen. Daarnaast komen we bij u langs om de belangrijkste resultaten van het onderzoek te presenteren. We ronden de benchmark voor de zomer af, zodat u de gelegenheid heeft de resultaten te gebruiken voor de begroting van volgend jaar.

Waarom meedoen?

De kernwaarden van al onze benchmarks zijn Draagvlak, Validatie en Duiding. Wij geloven dat een benchmark staat of valt door een zorgvuldige uitvoering op al deze pijlers.

Draagvlak

De benchmark is samen met de hogescholen opgezet en beweegt iedere jaar mee met de ontwikkelingen en belangrijke thema’s in de sector. Daarnaast is de benchmark door het ministerie van OCW geaccepteerd als instrument om prestatie-indicatoren voor overheadkosten mee te onderbouwen.

Validatie

De benchmark is zo opgebouwd dat alle gegevens terug te herleiden zijn tot uw jaarrekening. We hechten erg veel waarde aan een degelijke vergelijking. Om dit voor elkaar te krijgen, besteden we erg veel tijd aan het valideren van de aangeleverde benchmarkgegevens. Dit gebeurt zowel telefonisch, maar ook in een persoonlijke gesprek bij u op locatie. Ook kunt u gedurende het gehele traject terecht bij onze adviseurs die klaar staan om u te ondersteunen en al uw twijfelgevallen en lastige benchmarkvragen te beantwoorden.

Duiding

In onze methodiek maken we onderscheid tussen Generieke overhead, Onderwijs- en onderzoeksondersteuning en het Primaire proces. Voor ieder categorie splitsen we de fte’s en kosten vervolgens uit in hoofd- en subtaken, zodat u gerichte stuurinformatie verkrijgt om uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Nadat de benchmark is afgerond organiseren we bijeenkomsten met de deelnemers, waarin we op zoek gaan naar verklaringen voor verschillen en best practices.

Beperkte tijd/capaciteit beschikbaar?

Heeft uw personeel niet veel tijd beschikbaar en wilt u zeker zijn dat het gesprek niet over de correctheid van de cijfers gaat, maar over de betekenis van de uitkomsten. Dan kunt u in aanvulling op het basispakket extra ondersteuning krijgen. Dit houdt in dat onze adviseurs de gehele benchmark voor u invullen. Hiervoor wordt op basis van toegezonden documenten uw personeel aan de benchmarkcategorieën toebedeeld. Vervolgens worden er gesprekken gevoerd met uw afdelingsmanagers om te verifiëren dat al uw fte’s aan de juiste categorieën zijn toebedeeld. Uw personeel wordt ontlast, uw afdelingsmanagers herkennen hun personeel in de cijfers en de doorlooptijd van het onderzoek wordt flink verkort.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs, planning en inschrijving contact op met Bahamin Khossravi (030-2916848 of b.khossravi@berenschot.nl).